Magazine: גיליון 14

דבר המערכת // מיכאל נכטילר

נדמה שאין הרבה הנאות המשתוות להנאת הביקורת. לנתח תופעה, אדם, מקום, ציבור, לקורעו לגזרים בהבל פה, למצוא את חסרונותיו, בעיותיו, מגרעותיו, ולכותשו עד עפר. ראיה לדבר היא העיסוק הבלתי פוסק

שאלה לשבת – מחשבות רעות על אבא שבשמיים

שאלה  שלום רב, יש לי בעיה קשה, שהיא מאוד לא שגרתית והיא הורסת לי את החיים.. בגלל שזאת בעייה ייחודית אין לי עם מי להתייעץ ונשאר לי רק לשאול בצורה

צריך להיות שאנן במחשבה? // בניהו טבילה

  "ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו" (ברכות כא, א). "שאל אנטונינוס את רבינו הקדוש: מהו להתפלל בכל שעה? אמר ליה: אסור… שלא ינהג קלות ראש בגבורה" (תנחומא, פר' מקץ). פרשת

סיפור לשבת // טיול של שבת // אליהו לוי

  אחת משבתות הקיץ הארוכות, בצהרי היום האיטיים והדחוסים, בהם נדמה כי האוויר כמו הזמן עמדו מלכת וכל איש סרוח בביתו, לאה מן החום ומן האבטיח הקר של אחר הטושלנט,

מה חדש

אתר אקשיבה עבר את 1000 התשובות שנתנו לפונים, ולמעלה מ500 תשובות שפורסמו באתר במגוון תחומים עצום. כעת פותח המיזם את שעריו לפונים בפקס ומייל. המעוניינים לפנות באופן זה יכולים לשלוח פקס