Magazine: גיליון 10

מה חדש?!

בירושלים פועל בית מדרש ללימוד הדף היומי המיועד לבוגרי ישיבות עובדים המעוניינים במסגרת לימוד איכותית. הלימוד הוא בחברותות בתוספת שעורי עיון בסגנון ישיבתי. הלימוד מתקיים בין  17:00 ל 19:00 כל

דבר המערכת // מתי הורוביץ

  כשאנחנו רואים את עמי הארצות מסביב, ואת עמי הארץ שבתוכנו, עולה תמיד הברכה "שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת", אלא שבסופו של דבר גם אנחנו די ארציים. אוכלים,

עם מפוזר ומפורד. לנצח? // הרב נתן בקר

מחלוקת. איך בכלל כותבים על הנושא הלעוס והמאוס הזה? אנחנו יודעים שני דברים: א. שיש ביננו מחלוקות. ב. שחונכנו להתרחק ממחלוקות. אך ככלב השב על קיאו, אנחנו שומרים קשר עין

איך מתמודדים עם האקדמיה? // מיכאל

  שאלה לשבת – מבית "אקשיבה" שאלה כחרדי, התחנכתי מגיל צעיר מאוד, למספר אמיתות בסיסיות ביותר. יש אלוקים. פרסונאלי. הוא בחר בנו, עם ישראל ונתן לנו תורה. לצערי, היום הדברים

משכן העדות, והחינוך לחידוש // בניהו טבילה

פרשת פקודי מזמנת מחשבה על תורות שבכתב, תורות שבעל פה ולימודן. בראש פרשתנו קרוי המשכן בשם 'משכן העדות', כש'עדות' היא התורה שבכתב הנקראת כך משום שהיא מעידה על הציוויים שנתנו