תלבושת אחידה וחינוך פרטני // משה ויטמן

boy-watching-with-binoculars-725x483

 

הרש"ר הירש בפירושו על הפסוק "ויגדלו הנערים" אודות רשעותו של עשיו, מכוון 'האשמה' חינוכית על יצחק ורבקה, שהעניקו חינוך אחיד לבניהם, ולא "על פי דרכו", ובכך 'פספסו' את האפשרות להיטיב את דרכו של עשיו.

הצורך לחנך "על פי דרכו" נכון תמיד, אלא שאפשר לראות כאן את הדברים באופן הפוך. ניתן לשאול: האם אין זו הצלחה חינוכית כבירה לגדל את יעקב להיות איש תם יושב אהלים כשהוא גדל יחד עם עשיו? תאומים זהים היו עשיו ויעקב וכבר מהרחם התפתחה ביניהם מלחמת פרכוסים שעתידה להימשך לדורות, האם לא נדרש מהוריהם גדלות חינוכית עצומה כדי לפתח את ישיבת האהלים העיקשת של יעקב כשהוא גדל בקרבה צמודה כל כך לשטן עצמו?

ברור שעם חינוך אחיד, ללא עמידה דקדקנית על סגולותיו הייחודיות ותפקידו המיועד לו לדורות, כפי שדורש הרש"ר הירש, לא היה גדל יעקב להיות "איש תם יושב אהלים".

ובימינו – האם בכלל שייך בדורנו "חינוך פרטני"?

אכן במבט ראשוני זה נראה רחוק. החינוך הממוסד שמעניק לכל אחד מבנינו או בנותינו מסלול סדור מראשית ימיו במעון ועד לעמידתו תחת החופה, נראה כאילו הופך את החינוך "על פי דרכו" למנותק מהמציאות. אולם במבט מעמיק, ניתן לראות כיצד יישומו אפשרי גם בימינו.

בשיחה שמסר הרב וולבה זצ"ל בשמו של רבי ירוחם ממיר הביא יסוד חינוכי חשוב. לכל אדם, אמר, קיימת תכונה נפשית אחת התקפה אצלו באופן חזק ביותר, עד שניתן לומר שהיא המידה שמאפיינת אותו. כולנו מכירים בסביבתנו את זה שהעקשנות בולטת מכל אישיותו, את השני שהקנאה ממלאת את חייו ואת השלישי שהשאיפה לכבוש עוד ועוד מאפילה על רצונותיו האחרים. אלא שניתן להפוך את המידה לבעלת "תפקיד" מרכזי, תכונה  שעליה ישתית ויבסס האדם את כל דרכו בעבודת השם. אנשים רבים יכולים לקיים את אותן מצוות, אמר, אבל אחד יקיים אותן כדי לא להיות נחות מהשני, רעהו כדי למלא את שאיפותיו והשלישי כדי לא להתפשר על כלום. וטוב שכך. כך הם נתנו "תפקיד" למידה המרכזית שבתוכם.

אם ניקח את משנתו ונפנה לסוגיית "חנוך לנער על פי דרכו", נמצא שגם בדורנו הממוסד והמתועש ישנה הרבה עבודה אישית להשקעה בנער. רק אנחנו יכולים להכיר את ילדינו, לזהות אצלם את התכונה החזקה ולהשתמש באותה תכונה כדי להשתית עליה את כל עיסוקם בעבודת השם וקיום מצוותיו. הם ימשיכו ללמוד באותו בית ספר, ללבוש את אותה תלבושת ולהיראות אחד מתוך אלף תלמידים זהים, אבל במעמקי נפשם השונה תהיה ההשתייכות שלהם ויכולת המאמץ וההשקעה שלהם שונה לחלוטין.

ואם מאבותינו למדנו כי גם אח הגדל בקרבה צמודה לעשיו יכול לגדול להיות יעקב, בדורנו שבו המרחק הרב מעולמו של עשיו הולך ונאבד, הולך ומיטשטש, הלימוד מהם על הדרך בה מגדלים "איש תם יושב אהלים" לצידו של "איש יודע ציד איש שדה" נעשה קריטי ומשמעותי לחיינו וחיי ילדינו.

תגובה אחת
 • 01
  יהושע
  2016/08/10 20:37

  תאומים זהים יש לזה משמעות ברורה מבחינת המטען הגנטי, זה לא היה ביער ועשיו. המראה החיצוני שלהם היה שונה לחלוטין שהתבטא בקול וכן בידיים?


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב

השאר תגובה