מזָרות ליחס: תשובה מתוך גישה חדשה למציאות // הרב יהושע פפר

C:\Users\M\Google Drive\אגודה אחת\יוזמות\ערך מוסף\גליונות\004. פרשת ניצבים, תשרי תשע_ו\תמונות

 

"ומפני מה נברא העולם הזה בה"י? מפני שדומה לאכסדרה [רש"י: שפתוח מתחתיו], שכל הרוצה לצאת – יצא. ומאי טעמא תליא כרעיה? דאי הדר בתשובה, מעיילי ליה [רש"י: בפתח העליון בין רגל שבתוכו לגגו]. וליעייל בהך [רש"י: פתח התחתון דנפיק ביה]? לא מסתייעא מילתא" (מנחות כט, ב).

קטע מפורסם זה מלמד אותנו מסר מרכזי בעניין התשובה. נשתדל לעמוד על עומקו.

שני עולמות: בין יחס לניכור

נקדים כי כיון שהקב"ה אינו בעל גוף וצורה, "יחס" אל הקב"ה הוא בהכרח דרך התעסקות עם העולם.

דבר זה נלמד מן הפסוק: "כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וְידע אותי, כי אני ה' עשה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי – נאם ה'" (ירמיהו ט, כג). הקב"ה עושה חסד, צדקה ומשפט בארץ – ובאלה הוא חפץ. על-ידי שאנו דבקים בדרכיו, ונוהגים בעצמנו דרכי חסד, צדקה ומשפט, אנו זוכים ל"השכל וידע אותי".

כאשר נוגעים בעולם "בטעם עליון" – תוך קיום מצוות, עשיית הישר והטוב וכינון חברה המושתתת על חסד, צדקה ומשפט – אזי העולם עצמו מקרב ומחבר בינינו לבין הקב"ה.

אלא שהתעסקות עם העולם טומנת בחובה גם סכנה. העולם אינו מסתפק במעמד נחות של "אמצעי" ליצירת יחס בין ישראל לאביהם שבשמים; הוא מנכס לעצמו אף מעמד של "תכלית". תפיסת העולם כתכלית בפני עצמו גוררת אחריה שורה של חטאים, כאשר שיאה חטא עבודה זרה.

עבודת ה' היא כל כולה יחס – יחס של פנייה, השגחה, תפילה, מאור פנים, אהבה: "בָּנִים אַתֶּם לַה אֱ-לֹהֵיכֶם" (דברים יד, א). ואילו עבודה זרה מייצגת העדר יחס, זָרות, ניכור וריחוק. התורה מתארת את הקשר בין הקב"ה לבין ישראל כיחס בין רעים אהובים, ואילו עבודה זרה מתוארת כזנות – מעשה שבמהותו חסר כל יחס.

היותו של האדם ביחס עמוק עם הקב"ה היא דבר נפלא – הדבר הנפלא ביותר עלי אדמות. אך היא דורשת תשומת לב מרבית, חשיבה מעמיקה, והשקעת אנרגיה פיזית ונפשית. מנגד, המסלול הזר, נתיב "אינסטנט" שאינו כרוך במערכת יחס מסובכת – הנאה ללא מחויבות – הינו קל וזמין.

זהו יצרה של עבודה זרה – הפתח הפעור בתחתיתה של אות ה'.

צילום: Djampa, ויקיפדיה

 

 

המפלה והתשובה

חז"ל מגלים לנו שמי שנופל מתוך העולם יתקשה לחזור באותה הדרך שבה נפל.

כאשר יחס נפגם עמוקות, אין די לשיקומו בהבטחת נאמנות ובחזרה לשגרה, כאילו לא קרה כלום. כל עוד שהפגם לא נתקן, המעידה הקרובה נותרת בלתי-נמנעת. בשביל לאפשר את התשובה, נברא אפוא העולם עם פתח נוסף לצד מעלה. לאמור, ניתן לסלול דרך חדשה, "עליונה", באופן שאותו הדבר – אותו העולם – שיצר מחיצה וניכור בינינו לבין הקב"ה, שוב יוכל ליצור קשר ויחס.

החיפוש אחר דרך חדשה, כאשר הוא נובע מתוך חרטה עמוקה, הוא הוא עבודת התשובה.

לדוגמה, אדם המוצא שמקום עבודתו גוזל ממנו את כל עיתותיו, עד שאינו מוצא פנאי ללימוד תורה, יכול לייסד חברותא או שיעור תורה דווקא במקום העבודה עצמו. מי שמוצא את עצמו עוקץ או מעליב את חבריו, ישתדל להתבונן, בפגישתו עם הזולת, בצלם א-לוהים המקונן בו. ומי שיש לו חולשה לאכילה, עד אכילה גסה וכדומה, יכול להתבונן בשעת הברכה על תחושת הכרת הטוב שהמאכלים מחייבים.

כמובן שאלו דוגמאות בלבד, ועל כל אדם להשקיע יצירתיות כדי למצוא דרך תשובה המתאימה למצבו ונסיבותיו. המטרה היא להפוך את העולם ממקום שמדבר אך את דברי עצמו, לעולם שמשתקף בו דבר ה'.

הפתרון למעידות אינו לפרוש מן העולם. כאמונים על קידוש העולם על-פי צו התורה, אין לנו לא זכות ולא יכולת לעשות כן. כמו כן, הפתרון אינו "להתחזק". החיזוק יעזור משך יום או יומיים, אולי קצת יותר, אבל בסוף הוא יתפוגג לנוכח עוצמת המציאות וחולשת טבע האדם.

הפתרון חייב להיות דווקא בחיפוש ומציאת גישה חדשה למציאות עצמה – טעם חדש שיכול לשמר ולחשל את האדם לאורך ימים.

שובה עד ה'

"שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱ-לֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲו‍ֹנֶךָ" (הושע יד, ב). קריאת הנביא – הקריאה לתשובה שמאפיינת את עשרת ימי התשובה – מדגישה את השיבה הפשוטה אל ה'.

צו השעה הוא לתקן את היחס שנפגם, כלשון הרמב"ם: "גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר: 'שובה ישראל עד ה' א-להיך' … אמש היה זה שנאוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה; והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד".

גילוי מלכות שמים, עליו אנו מתפללים בראש השנה ועשרת ימי תשובה, תלוי אף הוא ביחס התקין שבין ישראל לבין הקב"ה. כאשר אנו חוזרים אל ה' בתשובה שלמה, אז ידעו כל באי עולם כי "ה' א-להי ישראל מלך".

ויה"ר שנזכה כולנו, כאגודה אחת, לכתיבה וחתימה טובה.

 

 

תגובות

השאר תגובה