מה חדש?

עדכון

 

  • מכון מד"ת (מדיניות תורנית) סיים את פרוייקט "תפקיד הרב בישראל". 178 עמודים המסכמים את תפקיד הרב בישראל, בדגש על רבנים באזורים שאינם שומרי תורה ומצוות. כעת מתחיל צוות המכון לעבוד על גיבוש "קוד אתי לרבנות", מערכת כללים ואמות מידה עבור מצבים שונים בחיי הרבנות, כגון שמירת סודיות, גדרי ניצול מרות, ועוד.
  • ארגון אקשיבה הנותן מענה אנונימי לצעירים, השיב בחודשים האחרונים על כ-100 שאלות בכל תחומי החיים: אמונה, בחירה, ביטחון עצמי, דיכאון, דקדוק במצוות ,טלפון כשר, כיבוד הורים,  פיגועים, שיעמום, שלום בית, תפילה ועוד.
  • בכנס השידוכים של אגודה אחת השתתפו למעלה מ100 איש, שדכנים, יזמים חברתיים וצעירים בוגרי ישיבות אשר יצאו ללימודים או עבודה. הכנס נועד כדי לעלות לסדר היום את מצוקת השידוכים  בקרב בחורים אשר מסיבות כאלה ואחרות יצאו מהמסגרת הישיבתית הרגילה. במהלך הכנס הציגו מספר דוברים את הבעיה והועלו הצעות שונות לקידום פתרון. בין השאר עלה הצורך בהכשרת  שדכנים ייעודיים לציבור זה, וכן הדרכות מסודרות לצעירים בתקופת השידוכים שאינם נמצאים במסגרת ישיבתית. המעוניינים להשתתף במיזם – מוזמנים ליצור קשר.
  • בעקבות מקרי שרלטנות וחוסר מקצועיות בתחום הטיפול הפסיכולוגי, עבודה סוציאלית ועוד, מתארגנת קבוצת אנשי מקצועות בריאות הנפש להקמת איגוד מטפלים חרדי שיהווה גוף מקצועי המרכז מידע רלוונטי על מטפלים חרדים מקצועיים, יצירת רשת קשרים, ועידוד מודעות לחשיבות המקצועיות הנדרשת בתחומי בריאות הנפש.

תגובות

השאר תגובה