מחבר:

האם אנו, בני העם הנבחר, טובים יותר?

ערכי הפוליטיקלי קורקט עומדים בסתירה מפורשת לחלק מן הערכים עליהם גדלנו. למשל, עליונותו הבלתי ניתנת לערעור של העם היהודי. על מה נוותר? אליהו לוי מנסה לפשר

החיים הישראלים

בתקופה האחרונה הולך ומתבהר אצלי יותר ויתר כי שורש צרותינו הרוחניות והגשמיות הוא החסרון של חיים יהודיים, של תרבות ישראלית תורנית. שלטון הרשע ואף כל העקות החברתיות אשר תחתם אנו