'לא נבחרות, לא בוחרות' – קריאת כיוון

האם נשים תדרושנה גם ללמוד תורה? אולי צריך להחזיר אותן אל מקומן הטבעי? בצלאל כהן בקריאת כיוון
כן נבחרות (יצירה וצילום: אומץ לחרדים)

תכנית "עובדה" של אילנה דיין בערוץ 2 ששודרה בשבוע שעבר, היוותה למעשה את אקורד הסיום של הקמפיין שהובילו קבוצת נשים חרדיות, בנוגע לזכותן של נשים חרדיות לייצוג במפלגות החרדיות. הצלחתו הגדולה של הקמפיין, באה לידי ביטוי בחשיפה הגדולה שלו בתוך הקהילה החרדית ומחוצה לה. מטבע הדברים, התגובות בתוך העולם החרדי לרעיון היו מעורבות, מכעס והתנגדות נחרצת מן הצד האחד, דרך תמיהה אי הבנה ואדישות במרכז, עד תמיכה ועידוד מן הקצה השני. מחוץ לעולם החרדי, זכה כמובן המהלך לתמיכה גורפת ומחבקת מכל קצות הקשת של החברה הישראלית. הצד השווה הוא, שלא ניתן היה כמעט להתעלם מהן, נציגי ציבור ואנשי תקשורת חרדים ולעתים גם רבנים וגדולי תורה, נדרשו להתייחס לעניין לחיוב או לשלילה, בנימוקים וטעמים שונים.

רבות כבר נכתב ונאמר באתרים ובפורומים החרדיים בנידון, הללו מגנים והללו משבחים, פלוני מזדהה עם מבוקשן ואלמוני איננו מבין מה הן רוצות. לא נראה לי שעמדתי לכאן או לכאן, תתרום תרומה משמעותית לנושא, אולם אני מבקש להציע פרספקטיבה להבנת ההתרחשות שבפנינו.

כן נבחרות (יצירה וצילום: אומץ לחרדים)

כן נבחרות (יצירה וצילום: אומץ לחרדים)

במשך אלפי שנים, הייתה חלוקת העבודה בין גברים לנשים בכל החברה האנושית ידועה ומוסכמת. תפקידן של הנשים היה להביא ילדים לעולם, לגדל אותם, ולדאוג לכל צרכי הבית – להכנת מזון למשפחה, להכנת בגדים וניקיונם, ולשמירה על הסדר והניקיון במקום המגורים. תפקידם של הגברים היה לצאת ולדאוג להבאת המזון הן מהצומח בשדה או מציד בעלי חיים, לנהל את המרחב הציבורי בסדרי חוק ושלטון, בשמירה ובהגנה ובמלחמה בעת הצורך. מטבע הדברים, כל תחומי הדעת והתפקידים הדתיים נפלו גם הם בחלקם של הגברים. חלוקת עבודה זו הייתה לכאורה טבעית הגיונית ובלתי ניתנת לערעור, וכך גם נתפסה חלוקה זו כמתאימה למאפיינים הפיזיים והאישיותיים של גברים ונשים. ההתפתחויות הטכנולוגיות במהלך הדורות והתרחבות תחומי הידע והדעת, אמנם הקלו גם על עבודתם של הגברים וגם על עבודתן של הנשים, אולם עדיין לא שינו את התמונה באופן מהותי. לאורך כל הדורות נמצאו נשים יוצאות דופן, כדוגמת ההיסטוריה היהודית עם מרים הנביאה, דבורה השופטת, חולדה הנביאה, אסתר המלכה, שלומציון המלכה, ברוריה החכמה ועוד, אולם כמובן שהן היו היוצאות מן הכלל שאינן מלמדות על הכלל. חלוקה זו באה לידי ביטוי בחינוך הבנים והבנות מראשית דרכם, כשהבנים מוכשרים לתפקידם בחוץ והנשים לתפקידן בפנים.

העידן המודרני חולל שינוי דרמטי בחלוקה הישנה, נשים רבות מצאו את עצמן עם השנים בכל תחומי הדעת – ברפואה, בהנדסה, במשפטים, בחינוך ועוד כהנה וכהנה, וכך גם בכל בתחומי העיסוק, כולל מקומות עבודה גבריים מובהקים כדוגמת מפעלי ייצור. הסיבות שהביאו לידי כך הן שונות, לעתים בשל זמני מלחמה שאילצו את הנשים למלא את מקומם של הגברים שיצאו לשדה הקרב ולעתים מסיבות אחרות. התוצאה הברורה של נשים משכילות ובעלות תפקידים ללא השוואה לעבר, הביאה את העולם המודרני לשאלות תמידיות ולבחינה מחודשת על טבען מעמדן ותפקידן של הנשים. בכל פעם שנפרץ תחום עיסוק או תחום דעת נוסף, עבר הדיון הציבורי לעסוק בשאלת התאמתן של נשים לתחום הבא. התנועות הפמיניסטיות שהתפתחו לאסכולות שונות, נאבקו בדעת הקהל ובממסד השלטוני בדרכים שונות וההישגים שלהן מרשימים ביותר, גם אם עדיין לא כל מבוקשן בידן.

השינוי העצום במקומן של הנשים בעולם, לא פסח גם על הממסד הדתי. הנשים – שבכל הדתות – לא נשאו תפקידים דתיים ואף זכו להתייחסות דתית שונה, החלו לדרוש שינוי במעמדן גם בהיבט זה, אם כי ברור שבעניין זה מדובר במהלך מורכב הרבה יותר. גם בעולם היהודי, המהלך שהתחיל בתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית הגיעה בדורנו גם לממסד האורתודוקסי, וניתן למצוא לו ביטוי נרחב בקרב המודרן-אורתודוקס בארה"ב ובציונות הדתית בישראל.

החברה החרדית נמצאת בתהליך המתואר כאן במצב מעניין מאוד. מצד אחד, כל קיומו של הציבור החרדי התאפשר רק הודות למהפכה במקומן של הנשים. הקמת בתי הספר "בית יעקב" לבנות ע"י שרה שנירר היא תוצאה ישירה של התהליך הזה, ובוודאי שהעמדת עיקר פרנסת הבית – בפרט בציבור הליטאי – על כתפי הנשים החרדיות, לא הייתה אפשרית ללא אותו שינוי. מבחינה זו, הציבור החרדי הוא תוצר מובהק ביותר של העידן המודרני. מאידך, המאפיין המרכזי של החרדיות הנו השמרנות, ובנקודה זו מקומן המסורתי של הנשים מעוגן באינספור מקורות תורניים והיסטוריים, ושינויו עומד בסתירה להנחות יסוד חרדיות.

חלוקת העבודה בין נשים לגברים בעולם החרדי היא כזו, הנשים ממשיכות באחריות למשק הבית במובן המסורתי ובנוסף נוטלות חלק בכלכלת הבית, באמצעות השתלבות בכל תחומי העיסוק – כשבנידון זה ישנם הבדלים גדולים בין הקבוצות ותתי הקבוצות בקהילה החרדית – כשכמובן שההעדפה הגדולה היא על עבודה בתחום החינוך וההוראה. הגברים מצידם אחראים כבעבר על פרנסת הבית – וכאמור ישנו הבדל בנידון בין הקבוצות החרדיות השונות. בהסדר זה נשארו שני תחומים בבלעדיות של הגברים: התחום הדתי והספירה הציבורית. לימוד תורה ופסיקת הלכה ועיצוב השקפת עולם תורנית נשארו בחלקם של הגברים בלבד, וכך גם כל העשייה הציבורית הפוליטית וככל הנראה גם מרבית העשייה הציבורית בתחום ההתנדבותי.

המהלך האחרון הנו קריאת תיגר על ההסדר הנוכחי, ובשלב זה הוא עוסק רק בערעור על בלעדיותם של הגברים החרדים על הספירה הציבורית הפוליטית. הנושא כאן איננו הלכתי-השקפתי מובהק, שכן הטענה של מובילות המהלך על כך שאין הבדל אמיתי בין עבודת נשים בכל תחומי העיסוק כמנהלת בית ספר, ראש צוות תכנות, אחות ראשית, רופאה או עורכת דין, לבין נציגת ציבור ברשות מקומית או בכנסת, קשה מאוד להפרכה.

בכל פעם שסוגיית מעמד האישה החרדית עולה לדיון ציבורי, נראה שהציבור החרדי מתקשה מאוד להציג טיעונים משכנעים כלפי חוץ ובמידה מסוימת גם כלפי פנים. כך היה לפני מספר שנים כשהפולמוס על "הדרת נשים" הוצף בבית שמש ושטף את התקשורת בישראל, וכך קרה גם כעת עם הקמפיין המבריק של "לא נבחרות, לא בוחרות".

לאן ילכו הדברים? האם המצב הנוכחי יישמר לאורך זמן? האם התביעה לייצוג בספירה הציבורית יתפוס תאוצה? האם נראה הסתגרות ונסיגה במקומן של נשים חרדיות בקבוצות חרדיות שונות? אני משער שהתשובה לשלושת השאלות היא חיובית, כלומר בזרם המרכזי אני מאמין שלא יהיה שינוי ניכר בטווח הנראה לעין, בקרב הציבור החרדי המתחדש כדוגמת "החרדים העובדים" נראה שהדרישה לייצוג נשי תתפוס תאוצה, ובקרב קבוצות חרדיות שמרניות יתכן בהחלט שנראה הסתגרות נוספת.

האם השלב הבא יהיה פניה של נשים חרדיות ללימוד תורה ולחיפוש מקומם במנהיגות הדתית? כרגע זה נראה בלתי אפשרי, אולם כך גם חשבנו לא מזמן על הספירה הציבורית-פוליטית, גם בציונות הדתית לא נראה ששיערו לפני כעשור איזו תאוצה יתפוס הפמיניזם הדתי.

5 תגובות
 • 01
  מויש
  2015/02/18 11:34

  בהנחה שהכותב הרהוט אינו חבר מערכת אנציקלופדיה כלשהי, הוא מתבקש להביע עמדה שיפוטית. האם לדעת הרב בצלאל כהן, פנייה של נשים חרדיות ללימוד תורה ולחיפוש מקומם במנהיגות הדתית היא חיובית או שלילית בעיניו? יש לה מקום בחרדיות העתידית?
  בתקווה להתייחסות ובתודה מראש.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 02
  דידי שור
  2015/02/18 12:58

  שאפו על המאמר הענייני וחסר השיפוטיות. רק אעיר, שהיחס לאישה בחברה החרדית הידרדר בעשורים האחרונים מדחי אל דחי, והיחס הזה הביא את הפמיניזם החרדי. כל ההמצאות של קווי המהדרין, השפלות לנשים ברחוב ועיסוק אובססיבי בפרטי הפרטים של לבוש האישה- כל אלו לא היו בעבר, כשהתקנון של בית יעקב כלל בערך "לחבוש כיסוי ראש, ללבוש חצאית ולכסות את המרפק". בבית יעקב שלפני השואה הבנות היו פי כמה למדניות, דעתניות ורחבות אופקים מבת סמינר כיום. אפשר לקרוא ספרות שואה חרדית ולהבחין בכך בקלות (פסיה שרשבסקי ועוד). התקנות המחמירות בחסידות גור נעשו נחלת הכלל רק אחרי השואה, כאשר לפני כן הן היו משהו שיחידי סגולה קיבלו על עצמם. צריך לקחת את כל זה בחשבון כדי להבין שדיכוי אקטיבי רב שנים של עצמאות האישה מחד, ויציאתה לעבודה בסביבה חילונית שמכבדת אותה- מאידך, הם אלו שגרמו למרד הזה.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 03
  מיכלי רוטמן
  2015/02/18 22:44

  יישר כוח על המאמר השקול.
  כאשה שגדלה במערכת, אני רוצה להעיר משהו מפרספקטיבה נשית.
  בשל הצורך לשיקום עולם התורה, נעשתה חלוקה מאד ברורה בין איש לאשה: האיש קיבל את דגל הרוח והתורה. והאשה את דגל הפרנסה. כתוצאה מכך, ובמיוחד עם תהליך האקדמזציה שאנו נמצאים בו, בפני האשה פתוחים אפשרויות רבות להתפתחות אישית ומקצועית. אך התחום היחיד בו הא איננה יכולה להתפתח בדעת- הוא חכמת ישראל. הדבר הזה הולך ומייצר דורות של נשים אשר לא מחוברות באופן עצמי ואינהרנטי אל הקודש. בעליהן מחזיקים עבורן את הדגל, וזה גורם לתהליך התרוקנות מקשר פנימי לרוחניות אמיתית. אשה חייבת ביראת ואהבת ה' לא פחות מהגבר. אך המצב כיום הוא שהחברה לא מעודדת את פיתוחן אצלה באופן עצמי ועמוק. כך שנושא לימוד התורה לנשים בעיני הוא לא רק נושא שיש לחשוש ממנו, אלא יש להשקיע מחשבה איך מקדמים אותו באופן נכון ובונה. ויתכן שאילו אותן נשים שמנסות לרוץ כנסת היו זוכות לטעום טעמה של תורה, גם פניהן שלהן היו נראות אחרת…


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 04
  יעקב
  2018/08/26 02:35

  נתקלתי במאמר הזה במקרה בעקבות חיפוש משהו אחר, אינני מעוניין להגיב על כל המאמר ו/או הנושא, אבל היה משפט אחד שממש הקפיץ אותי – "הנושא כאן איננו הלכתי-השקפתי מובהק, שכן הטענה של מובילות המהלך על כך שאין הבדל אמיתי בין עבודת נשים בכל תחומי העיסוק כמנהלת בית ספר, ראש צוות תכנות, אחות ראשית, רופאה או עורכת דין, לבין נציגת ציבור ברשות מקומית או בכנסת, קשה מאוד להפרכה."
  לגבי הפן ההלכתי אינני מוסמך להביע דעה, אבל לגבי הפן המציאותי בוודאי שאוכל.
  בעידן הפוליטי הנוכחי שקיים בארץ ובעולם, הרי בוודאי שיש הבדל מוחץ בין בעלי מקצועות לנציגי ציבור, נציגי ציבור עומדים בפרונט התקשורתי, מתראיינים לעיתים קרובות ונתפסים (בצדק או שלא) כפנים של הציבור (חשבו על כמה פעמים שמעתם בחודש האחרון ח"כ מתראיין לעומת ראש צוות תוכנה בהיי טק). מצב כזה בוודאי סותר את אידיאל הצניעות של בת ישראל.
  כשיגיע היום שבו חבר כנסת יהיה פקיד ציבור אפור שיבצע את עבודתו נאמנה, אזי בהחלט ניתן לשקול מינוי נציגים מכל המגדרים (אינני מתייחס לפן ההלכתי).
  נקודה נוספת וכללית – לדעתי הנשים הללו מפספסות עיקר גדול בהבנת צניעות האישה, כדאי לראות את גישתו של הרש"ר הירש לנושא (כמדומני שזה בפירושו לחומש על מצוות עליית הרגל) למיטב זכרוני ובתמצות גדול, הוא כותב שאישה אינה נופלת (ומעולם לא נפלה) מכישוריה ויכולותיה של איש, אבל תורתנו הקדושה ביקרה את ערך הצניעות אינה מעוניינת שאישה תהיה זו שבחזית העם ולכן פטרה אותה מחובות מסוימים.
  אותה אמת ואותם ערכים עדיין תקפים במלוא עוזם גם כיום, וחבל שלא מונחלים כיאות.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
  • יעקב
   2018/08/26 02:39

   "ביקרה" מלשון יקר, ייקרה.


   מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
   הגב

השאר תגובה