וכל בונייך לימודי ה' / בצלאל כהן

בצלאל כהן כותב על הדרת 'החרדים העובדים' - במקום לדבר, לעשות. "עוד בית כנסת ועוד שיעור תורה".
בצלאל כהן

בשנים האחרונות – עם הגידול בשיעור הגברים החרדים בעולם העבודה, בהכשרות המקצועיות, בלימודים האקדמיים, בצה"ל, בשירות האזרחי וכיו"ב – אנו עדים למורכבות הרבה בנוגע לרצונם של אותם אנשים להישאר חלק בלתי נפרד מהקהילה שבה הם גדלו, כשהם ממשיכים לראות את עצמם כבני תורה יראי ה', המיישמים באורח חייהם את כל הערכים אשר עליהם התחנכו וגדלו.

פעמים רבות רואים את עצמם אנשים יקרים אלו, כבלתי רצויים בקרב חבריהם ובני קהילתם עד ליציאתם מאוהלה של תורה בשל צרכי הפרנסה ואתגרי החיים. הם חשים זרים בבית המדרש ובבית הכנסת, הם מתקשים להכניס את ילדיהם למוסדות החינוך שבהם הם מבקשים לחנך את בניהם ובנותיהם, והם נחשדים כבעלי יראת שמיים בלתי מספקת. לעיתים מדובר בנבואה המגשימה את עצמה, שכן ההתרחקות מחברת בני תורה ובפרט כשהדבר נעשה באופן פוגעני, גורמת בהדרגה לאימוץ אורח חיים מקל יותר בתחומים רבים, בלבוש, בהקפדה הלכתית, בנורמות שונות, ברמת חיים, בחשיפה לתרבות הכללית וכדו'.

על מנת להתמודד עם בעיה כאובה זו, היינו עדים לניסיונות להקמת מתנועה פוליטית שתייצג את אותם אנשים יקרים. כמו כן, התעוררו יוזמות שונות להתאגדויות כאלו ואחרות, אשר מטרתם לדאוג לצרכיהם וזכויותיהם של החרדים העובדים לפרנסתם והמשולבים במוסדות אקדמיים, בצה"ל ובתחומי עשיה שונים בחברה הישראלית. בנוסף, נכתבו מאמרים רבים כנגד הדרתם של אנשים אלו, ובעיקר כתגובה למסע הרדיפה החריף שהתנהל כנגד החרדים המשרתים בצה"ל.

**

התנועה הציונית נדרשה לפני קרוב למאה שנה להתמודד עם קשיים רבים בדרך להגשמת מטרותיה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וסיסמתם המרכזית הייתה "עוד דונם ועוד עז". כלומר, הדרך היעלה ביותר כנגד כל התנגדות היא העשייה בפועל של התיישבות יהודית וחקלאות בעוד פיסת קרקע בארץ ישראל, ואכן מדיניות זו הוכיחה את עצמה כדבר הנכון ביותר.

באופן דומה פעל מרן החזו"א זצ"ל לאחר שואת אירופה ובימי הקמת המדינה, כאשר ראה בדאגה את האיום הממשי על המשך קיומה של היהדות הדתית, והוא עודד ודרבן לפעול בדרך של "עוד תלמוד תורה ועוד מקוה", במקום לעסוק במחאות וזעקות בראש חוצות. גם כאן דרכו של מרן החזו"א הצליחה באופן מעורר השתאות, הרבה מעבר לציפיות של מאן דהו.

**

לאור זאת, אני מאמין שהדרך היחידה לתקן את המצב המתואר היא באופן של "עוד בית כנסת ועוד שיעור תורה". ככל שאותם אנשים יקרים יתארגנו במקומות מגוריהם לייסד בתי כנסת ושיעורי תורה, אשר יתנהלו באופן מלא בדרכה של תורה, כך בעזרת ה' יקבע מקומם בתוך החברה החרדית כאנשים יראים ושלמים, ללא יכולת לערער על מקומם כחלק בלתי נפרד מעולם התורה העצום. לא בעשיה פוליטית ולא במאמרים ומאבקים, אלא בבנייה של קהילות שבהם יש מקום לכל מבקש ה' באשר הוא ויהיה עיסוקו ולבושו אשר יהיה.

ויקוימו בנו דברי חז"ל הנאמרים על ידינו בכל יום בסיום תפילת שחרית "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר "וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך" אל תקרי בנייך אלא בונייך".

13 תגובות
 • 01
  בני
  2014/09/17 17:02

  בצלאל, עם כל הכבוד, ויש כבוד, לכתוב בחדא מחתא על המפעל הציוני יחד עם מפעליו של החזו"א זה קצת מוגזם.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
  • בצלאל כהן
   2014/09/18 11:43

   כמדומני שהדמיון בין האסטרטגיה של הציונות לבין האסטרטגיה של מרן החזו"א היא של החזון איש עצמו, וכבר נאמר "מאויבי תחכמני" ובדברים רבים למדו רבותינו דרכי פעולה מדרכי היצר וחילותיו.


   מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
   הגב
 • 02
  אליהו
  2014/09/17 19:16

  בתור אחד שמתנגד באופן מוצהר למהלכיך אין לי אלא לראות בשינוי הפסוק את המסר הפרוידיאני שמשתמע ממך. בנייך כבר לא יהיו לימודי ה', אולי בונייך.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
  • בצלאל כהן
   2014/09/18 11:46

   את השינוי מבנייך לבונייך חידש רבי אלעזר בשם רבי חנינא, את הלקחים מהשינוי הזה אתה מוזמן להפיק כהבנתך.


   מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
   הגב
 • 03
  יוני
  2014/09/17 21:00

  צודק. בסופו של יום המציאות בשטח מכתיבה את הכללים, וככל שנראה את הקו הזה לובש צורה מעשית וכובש את מקומו החברה תצטרך להשלים עם זה ובשלב שני היא גם תקבל את זה. כך זה בכל תופעה חדשנית.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 04
  ישראל
  2014/09/17 22:31

  אתה אומר לעשות, אבל גם זה דיבורים


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
  • בצלאל כהן
   2014/09/18 11:50

   אינני ממעיט בכוחם של דיבורים לגרום למעשים, אני רק טוען שאין לצפות שדיבורים בלבד של מחאה או הסברה יביאו את השינוי ביחס לאותם אנשים יקרים, אלא שיש צורך במעשים שיחזקו את מעמדם הרוחני ואת בטחונם העצמי בדרכם.
   אני משתדל בדרך כלל להיות נאה דורש ונאה מקיים, ולשלב דיבורים עם מעשים.


   מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
   הגב
 • 05
  שלמה
  2014/09/18 00:21

  צריך גם לדבר והרבה. מה שלך נראה פשוט לאחרים זה נראה כמו כפירה בעיקר


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 06
  מנחם
  2014/09/18 01:26

  בהתחלה אולי צריך להקים דברים עצמאיים בכדי להראות כוח, אך המטרה הסופית צריכה להיות לדרוש את זכויותינו בתוך המערכת בפנים.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
  • בצלאל כהן
   2014/09/18 11:59

   צריך להבדיל בין עצמאות לנפרדות, אני מאמין שעלינו להתעקש להישאר יחד ושבנינו ובנותינו יתחנכו יחד, אבל זה יקרה רק כשהמפתחות לא יהיו רק בידי מבקשי הנפרדות.
   בהקשר הזה הכשל של החרדים הספרדים הייתה שהם הגיעו לעצמאות אבל במחיר של היפרדות, גם מרן הגרא"מ שך זצ"ל וגם הגר"ע יוסף זצ"ל הביעו תקוותם שהאשכנזים יסתופפו במוסדות שיוקמו ע"י ספרדים ולמרבה הצער זה לא קרה. המקרה היוצא דופן היה ישיבת "קול יעקב" של הגר"י עדס, אולם נראה שגם שם המודל הזה כבר לא קיים וחבל.
   התקוה היא, הקמת בתי כנסת ושיעורי תורה שאברכים ובעלי משרות תורניות ימצאו בהם את עצמם לצד חרדים עובדים וסטודנטים וחיילים חרדים, כשווים בין שווים.
   בעניין זה כדאי להביא את דברי הרמח"ל בסוף מסילת ישרים, אודות השויון בין עובד ה' בלימוד תורה לעובד ה' במלאכתו.


   מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
   הגב
 • 07
  יונתן
  2014/09/18 08:58

  יפה כתבת! וכאן המקום לספר על בית הכנסת החדש ברמות: "יוסף שלום" שכשמו בא להוסיף שלום, ולתת מקום לכל מי שנודה מ"חניכי הישיבות", עדיין יש בקרבנו תלמידי חכמים שממעטים שלום בעולם.


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 08
  נתנאל אדיר
  2014/09/18 23:24

  מאמר נכון.
  הענין הוא שכל עוד לא יתרחש שינוי תודעתי, שהציבור הזה ירגיש שהוא לכתחילה, ולא בדיעבד, אז לא ישתנה כלום. הכל מתחיל בראש. ציבור זה עבר דחיה ומידור בד"כ, ע"י המיינסטרים, וכן חינוך רב שנים שהוא במצב דיעבדי, ואם קיימת נחיתות פנימית, אפילו מוסוות, אין סיכוי שאחרים יקבלו כלכתחילה. ושינוי תודעתי הוא על ידי אנשי רוח, לא עסקנים.
  לא רק עוד בית כנסת ועוד קהילה, אלא עוד אחד שחושב אחרת מהעדר שיקום ויסביר למה מותר ומצוה לעבוד לפי היהדות.
  ישר כח על הכל !


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב
 • 09
  אהרן שוורצמן
  2014/09/20 23:18

  בצלאל היקר
  אני שמח מאוד לקרוא את המאמר הזה.
  אני חש שהכיוון איליו אתה קורא במאמר זה, נכון יותר מפעולות אחרות שנעשו בתחום.
  אין צורך במלחמות, בכתבות, בתנועות פוליטיות וכדו' כדי שציבור יקר זה ירגיש חלק.
  תחושת הניתוק היא תוצאה של הפסיכולוגיה של האדם עצמו.
  האדם עצמו ורק הוא זה שיחליט האם הוא שייך לתורה או לא.
  לדעתי אין גם צורך בעוד בית כנסת
  עדיף עוד שיעור תורה.
  עדיין לא פגשתי את בית הכנסת שיתנגד לשיעור תורה בין כתליו.
  שנה טובה ובשורות טובות


  מה דעתך? Thumb up 0 Thumb down 0
  הגב

השאר תגובה