אגודה אחת > גליונות אגודה אחת

גליונות אגודה אחתממלכת כהנים

בצלאל כהן | 19/07/2009

בכל ענייני העולם חשיבותו של דבר נמדדת לפי שכיחותו, הזהב והכסף היהלומים ואבני החן, מוערכים בזכות נדירותם והקושי להשיגם. כלל זה תקף גם ביחס הניתן לאנשים בחברה בה הם חיים, […]

הקהילה בישראל ומחירה הראוי

הקהילה בישראל ומחירה הראוי

יצחק מאיר יעבץ | 08/07/2009

דורות רבים חי עם ישראל בקהילות. הקהילות התקיימו על בסיס גיאוגרפי, בכל עיר וכפר היתה קהילה שאיחדה את יהודי העיר או הכפר. ברור ומובן מאיליו שחברי הקהילה אינם אמורים להיות […]

התורה והחיים

התורה והחיים

ת. חיים | 19/11/2008

בעלון זה  אנו קוראים על בעיות שונות בחברה החרדית. ניתן לכתוב מאמרים שונים על כל בעיה בנפרד, ובהם להציע הצעות לפתרונות וייעול המצב הנתון. אבל ברצוני להציע כאן הסתכלות אחרת […]

האם המטרה מקדשת את האמצעים!?

א. בן דוד | 17/11/2008

א. בן דוד תוהה מדוע ברור בחברה שלנו כי "המטרה מקדשת את האמצעים".

עול נשואי הילדים

מאיר י. |

אנסה בשורות אלו לנתח את הסיבות והתהליכים המביאים ומקבעים מצב נלוז זה, ואולי נוכל למצוא פתח תקווה אשר אם איש את רעהו יעזורו, נוכל לקוות לזמן אשר נביט לאחור ונתמה, […]

"אגודת החרדים" הנסיון שלא צלח

ה. בן שם | 16/11/2008

בתקופה האחרונה מרבים לדבר ולהעלות את הרעיון להקמת מסגרות מתאימות לנוער שבו יוכשרו אף במקצוע. אולם משום מה פעולות אלו מתקדמות באיטיות רבה. המצב של הנוער ומצבם הכלכלי של רבים […]

מאמר מערכת

מערכת אגודה אחת |

תענית כט א 'אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה', מדוע אם כן לא נאמרה הלכה זו […]

הבו לכם אנשי אמת ואשימם בראשכם

הבו לכם אנשי אמת ואשימם בראשכם

ט. מיכאל |

כל זה לכאורה כבר לא קיים, אבל רק לכאורה, בהתבוננות של רגע יראה כל אחד שמה שהיה הוא שיהיה. ראש הקהל אמנם החליף צורה אך במהותו חי וקיים הוא, ולא […]

תורת חיים, לימוד ערכי התורה המשפיעים על כל צעד ושעל בחיים

תורת חיים, לימוד ערכי התורה המשפיעים על כל צעד ושעל בחיים

הבוחן |

בדברים אלו אין אנו מוצאים תשובה לבעיה, כאשר מחד טוען הכותב שבין אדם לחברו ובין אדם למקום היו תלויים זב"ז, ומאידך טוען שהיום אינם קשורים, מה נשתנה? והאם באמת קשורים […]

זאת חליפתי זאת תמורתי. על החליפה ויוקר התמורה.

זאת חליפתי זאת תמורתי. על החליפה ויוקר התמורה.

צ. שבח |

בתקופה האחרונה קיימת התעוררות רבתי לחיזוק בנושאים שונים, בין ההצעות שהועלו, קָבלו הורים רבים על ההוצאות המיותרות הנלוות לכל אירוע או שמחה, הנורמה החברתית המקובלת חורגת בהרבה בהשוואה לכיסו של […]