אגודה אחת > חלקי בעמלי > "חלקי בעמלי"' גיליון 21, במדבר תשע"ג

"חלקי בעמלי"' גיליון 21, במדבר תשע"ג

 
| חלקי בעמלי | אין תגובות

השבוע בגיליון:

  • הגירעון, העובדים והלומדים – למי זה כואב?
  • הפלאייר הצבעוני והסגולה האמיתית
  • לשולחן שבת: לקרב את ה'
  • טיפ לשבת – ילדים בבית הכנסת
  • להלשין לרשויות?  – הרב ארי נתנאל מור
  • בית של תורה אצל אבא בעבודה? – הרב שלמה ברוך בלוי
  • הגות: יראת ה' היא אוצרו – הרב ראובן לויכטר
  • סיפור: נעשה ו"נשמה"
  • אלייך, חברה
  • מכתבים למערכת

להורדה

 

תגובות

הוספת תגובה

כתובת הדוא"ל לא תפורסם באתר. חובה למלא את כל השדות.


להוספת תגובה מזוהה ולהרשמה ←


בשליחת התגובה אני מאשר/ת עריכת ניסוח/השמטת ביטויים שאינם הולמים את האתר