אגודה אחת > חלקי בעמלי > "חלקי בעמלי"' גיליון 13, ויקהל-פקודי תשע"ג

"חלקי בעמלי"' גיליון 13, ויקהל-פקודי תשע"ג

חזון, יוזמה ואומץ | טיפ לשבת | אכילת חדש | חינוך לכבוד | השאלה והתשובה | הגרלה? כן חשוב על מה | אלייך, חברה

 
| חלקי בעמלי | אין תגובות

השבוע בגיליון:

  • מה אנו חשים כלפי הברית הלא קדושה
  • בתי מדרש לצעירים עובדים, מיד אחרי פסח
  • טיפ לשבת
  • אכילת "חדש" – הרב ארי נתנאל מור
  • חינוך לכבוד, איך נמנע מילדינו להשתתף בסכסוכים הפוליטיים – הרב שלמה ברוך בלוי
  • השאלה, התשובה והסיפור שאי אפשר להפסיק – הרב אליהו מאיר פייבלזון
  • הגרלה? כן חשוב על מה
  • אלייך, חברה

להורדה

תגובות

הוספת תגובה

כתובת הדוא"ל לא תפורסם באתר. חובה למלא את כל השדות.


להוספת תגובה מזוהה ולהרשמה ←


בשליחת התגובה אני מאשר/ת עריכת ניסוח/השמטת ביטויים שאינם הולמים את האתר