אגודה אחת > חלקי בעמלי > "חלקי בעמלי"' גיליון 8, יתרו תשע"ג

"חלקי בעמלי"' גיליון 8, יתרו תשע"ג

 
| חלקי בעמלי | אין תגובות

השבוע בגיליון:

  • לדעת לשמוע
  • טיפ לשבת
  • המחנך פגע בי… – הרב שלמה ברוך בלוי
  • פיקדונות והלוואות – הרב ארי נתנאל מור
  • מלוא הכף זכות
  • עשה תורתך קבע – הרב אריה מרדכי יודלביץ
  • אלייך, חברה 

להורדה

תגובות

הוספת תגובה

כתובת הדוא"ל לא תפורסם באתר. חובה למלא את כל השדות.


להוספת תגובה מזוהה ולהרשמה ←


בשליחת התגובה אני מאשר/ת עריכת ניסוח/השמטת ביטויים שאינם הולמים את האתר