תורה

 

בתי מדרש לאנשים עובדים

בשנים האחרונות עם השתלבות צעירים רבים אל מעגל העבודה נוצר צורך בגיבוש והקמת בתי מדרש לאנשים עובדים בכדי לשמר את התורה עיקר.
אגודה אחת פועלת להקמת בתי מדרש לאנשים המשלבים תורה עם דרך ארץ תוך גיבוש קהילתי.

כיום פועלים בארץ מסגרות בירושלים, בני ברק, חיפה, פתח תקוה, אלעד ועוד.

לקריאה נוספת ורשימת בתי המדרש


ישיבה קטנה עם גיוון לימודי

בשנת הלימודים תשע"ד, נפתחה בירושלים ישיבת "חכמי לב" המשלבת לימודי חול נוספים על לימודי הקודש, עבור נערים שיום לימודים שלם של גמרא אינו מתאים להם.

לקריאה נוספת וצוות החינוך

 

בית מדרש וירטואלי

עומדים אנו בעידן האינטרנט בו הכל נגיש תוך טשטוש מחסומי זמן ומרחק , נוצר מצב מוזר שבסופו של דבר אנו מפספסים את עוצמת הכלי ללימוד תורה בלא מחסומי גבולות וזמן, לשם כך הקמנו את "תורת ירושלים" אתר המשמש במה לבתי מדרש וירטואלים, ב"תורת ירושלים" יכול כל תלמיד חכם להקים לעצמו בית מדרש ללא עלות ולהפיץ תורתו ברבים.

לומדי בתי המדרש יכולים להיכנס בכל עת וזמן ולהשתתף בלימוד בחבורה. כמו כן מתקיימים ימי עיון המסייעים להתגבשות והפקת מירב התועלת מן הלימוד הוירטואלי.

בית המדרש הוירטואלי תורת ירושלים

מטמוני ארץ 

אגודת מטמוני ארץ פועלת לקידום הלימוד והבחינה התורנית לנושאי ההיסטוריה והארכיאולוגיה.
בבית המדרש, עיונים וחידושים בנושאים אלה – לאור המחקר המדעי.