אגודה אחת
 • "חלקי בעמלי", גיליון 2, ויגש תשע"ג

  כיפת ברזל בבית | מה האינטרס | גאווה תורנית | חינוך לערכים | שימוש בדוא"ל העבודה לצרכים פרטיים | לא להסתכל בצלחת של השכנה להורדה >>
 • "אי אפשר לקבוע מי יצליח בלימוד תורה" האמנם?

  בצלאל כהן מציג כי במקורות חז"ל מובהר כי ניתן לקבוע עוד בילדות מי יראה סימן יפה במשנתו
 • גדול מרבן – מרן. כיצד נחזור לגישת חז"ל בנתינת תארים לרבנים?

  נתנאל יעקובזון מזכיר לנו שחז"ל החשיבו אדם לפי ערכו, פחות לפי תארו. ולהיפך, הגדולים יותר נקראו בשמם הפרטי - משום שאין בכוח התואר לתאר אותם. כך אצל אבות האומה, וכך אצל חלק ניכר מן התנאים והאמוראים שנקראו בשמם ללא כל תואר של כבוד. כיצד נשיב עטרה ליושנה?!
 • תקופת ההתנצלות המורחבת

  "אתם רגמתם קצין צה"ל באבנים...". הניה שוורץ מנחת הורים יועצת זוגית ועורכת המגזין להורים 'בתוך המשפחה', מרחיבה את 'עונת ההתנצלויות'
 • "חלקי בעמלי"' גיליון 8, יתרו תשע"ג

  השבוע בגיליון: לדעת לשמוע טיפ לשבת המחנך פגע בי... - הרב שלמה ברוך בלוי פיקדונות והלוואות - הרב ארי נתנאל מור מלוא הכף זכות עשה תורתך קבע - הרב אריה מרדכי יודלביץ אלייך, חברה  להורדה