אגודה אחת
 • חיבוק חם או חיבוק דוב? על מעלות ה"קהילה" וחששותיה

  קהילות יעקב. הרב צבי פסח דנציגר מנתח לעומק נושאים וכשלים המשחרים לפיתחם של הרוצים להתאגד כקהילה.
 • "חלקי בעמלי", גיליון 2, ויגש תשע"ג

  כיפת ברזל בבית | מה האינטרס | גאווה תורנית | חינוך לערכים | שימוש בדוא"ל העבודה לצרכים פרטיים | לא להסתכל בצלחת של השכנה להורדה >>
 • ואולי לפעמים צריך הדרת גברים? • הזמנה לדיון

  כשיש קולות המתנגדים למינוי נשים למשרות ניהול, ד"ר תקוה עובדיה תוהה האם לפעמים דווקא אסור שגברים יהיו במשרת ניהול • על מצב הסמינרים ומוסדות החינוך לבנות.
 • מכתב גלוי לחרדי העובד (1)

  שלום רב! מזה זמן רב, מורגש בקרב הציבור החרדי, החסר בגוף שיאגד את ציבור בוגרי הישיבותהקדושות, שאינם לומדים בכולל, ואשר יצאו לעבוד ולפרנס את משפחתם בכבוד. גוףשידאג לצרכיהם ולצרכי משפחותיהם. לציבור הליטאי - אברכי, יש בית הנקרא "דגל התורה", לציבור הספרדי, יש ביתהנקרא "ש"ס", לציבור הדת"ל, יש בתים הנקראים "האיחוד הלאומי" ו"הבית...
 • לאן מועדות פנינו?

  [מתוך מאמרי המערכת בעלוני של אגודה אחת] לאן מועדות פנינו? בכל חודש טרם הוצאתו לאור של העלון החודשי, אנו שואלים את עצמנו מחדש: כיצד יתקבל הגיליון בקרב הקוראים? האם יצליחו המאמרים לעורר אותם לכיווני מחשבה חדשים? האם יוכלו ההרהורים שבעקבותיו לקרום עור וגידים בעולם המעשה? האומנם די בו בגיליון צנוע זה...