אגודה אחת
 • כשחינוך נערות נמצא על סדר היום הציבורי ולא בזכות ההישג

  גיל ההתבגרות הוא משימה של ממש בשביל נערה חרדית. היא מצויה בתהליך דיאלקטי בו עליה לבחור אם להיות נאמנה לעצמה או למערכת החינוך, אתגר לא פשוט. ד"ר תקוה עובדיה מנסה לפשט את הדברים.
 • האם אנו זקוקים למוסריות שאיננה תורנית?

  בחור חרדי מחונך לשמור את התורה, הכוללת בחובה את הכל. אם הוא עוזב את התורה לכאורה אין לו כל סיבה לשמור חוק מעבר לחשש שמא ייתפס. האם אנו זקוקים למערכת מוסרית נוספת? חוץ מחוקי המוסר הנובעים מן התורה? או שמא אם יש דברים מותרים לפי ההלכה, אל לנו לחפש סיבות לאסרם,...
 • "חלקי בעמלי", גיליון 2, ויגש תשע"ג

  כיפת ברזל בבית | מה האינטרס | גאווה תורנית | חינוך לערכים | שימוש בדוא"ל העבודה לצרכים פרטיים | לא להסתכל בצלחת של השכנה להורדה >>
 • 'מה נשתנה' של החינוך החרדי

  עימות היסטורי בין הרב דסלר ליאיר לפיד. מה תיכנן הרב דסלר לעולם הישיבות והאם זה הצליח?! הרב מרדכי אדלר, יו"ר עמותת יששכר וזבולון וחבר וועדת היגוי של כינוס קראון פלאזה, בוחן את הדברים.
 • עבותות אהבה הם סתירה לחירות ולחופש?!

  אפשר להיות כבול וחפשי? או שהכבול בברית, בהכרח אינו חפשי?