אגודה אחת
 • הזמנה לדיון: "דת ומדינה", הגיע הזמן הגט? והאם יהא זה גט תורני או אזרחי?

  עכשיו, אחרי הבחירות, כשהפוליטיקאים סיימו לשכנע אותנו שצריך ייצוג דתי בכנסת. ולאחר שהמערכה הרגשית הסתיימה, עכשיו זה הזמן לחשוב על זה ברצינות. על הפרדת הדת מהמדינה. משום שהשנאה לתורה הולכת וגוברת, ושמא עלינו להפריד את הדת מהמדינה בכדי להגן על קדשי ישראל.
 • דו קיום

  יהודה אדלר - סטודנט באוניברסיטה העברית ובוגר הנח"ל החרדי - כותב על המפגש של הסטודנטים החרדיים עם עולם מושגים חילוני וזר, עולם שהניגודיות שלו עם עולם המושגים החרדי מייצרת אחידות מדהימה בתוך המחנה פנימה.
 • "אם אין כסף זו גם בעיה".

  האם לעסקנים שפועלים במרץ נגד "מגמות מסוכנות" כלשונם, יש מושג בצערם של תלמידי ‏חכמים? האם הם יודעים כמה מאמץ נדרש מאברך כדי להוסיף להכנסת הבית 200 ₪ לחודש??? מנחם רבינוביץ מתקיף את תוקפי הרב שטיינמן.
 • של מי המדינה הזאת? האזרחים אנו במדינת ישראל?

  בצלאל כהן מניח על השולחן את הדיון החשוב ביותר בסוגיית השרות בצה"ל: האם אנו אזרחים במדינת ישראל או נתינים מעוטי חובות וזכויות.
 • ואת עמלנו אלו הבנים, ומה עם הנושרים?

  אני מבקש להתחיל לנתח בשורות הבאות את תופעת הנשירה של בני ובנות נוער חרדים ממוסדות הלימוד המקובלים ומהמסגרות הקהילתיות השונות, תופעה שאין חולק על כך שהיקפה כיום רחב הרבה יותר משהיה בעבר. מכיוון שצר המקום מהכיל ניתוח רחב של הבעיה, שורשיה, והצעות לפתרונה, אקווה להמשיך לכתוב בנושא זה בגיליונות הבאים....