אגודה אחת
 • ואת עמלנו אלו הבנים, ומה עם הנושרים?

  אני מבקש להתחיל לנתח בשורות הבאות את תופעת הנשירה של בני ובנות נוער חרדים ממוסדות הלימוד המקובלים ומהמסגרות הקהילתיות השונות, תופעה שאין חולק על כך שהיקפה כיום רחב הרבה יותר משהיה בעבר. מכיוון שצר המקום מהכיל ניתוח רחב של הבעיה, שורשיה, והצעות לפתרונה, אקווה להמשיך לכתוב בנושא זה בגיליונות הבאים....
 • השוחד במדינת ההלכה

  לעתים קרובות נשמעת הטענה כי מבחינה מוסרית, אם פקיד ציבור טורח למעני, חובתי לשלם לו עבור זה או לכל הפחות לשלוח לו מתנה נאה. ובכלל, מבחינה הלכתית אין בעיה לתת שוחד לפקיד, רק לדיינים אסור לתת שוחד. האמנם?
 • מי מתבשל בסיר החמין של ה"חרדים החדשים"

  קדירת הבחירות מתחילה להתחמם. האם אכן קיימים "חרדים חדשים" או שמא מדובר ב"אתגרים חדשים", מתי הורוביץ יצא לבדוק.
 • "חלקי בעמלי"' גיליון 4, שמות תשע"ג

  השבוע בגליון: לא על חשבון הזולת | טיפ לשבת | החוצפן החלש | קפה ללא הכשר | "איש מבית לוי" | אלייך, חברה להורדה >>
 • ישיבות לקראים, תנאים ומגידים

  נתקלתם לאחרונה בישיבה ל"תנאים"? או "מגידים"? מתי הורוביץ מציע לאמץ קטגוריות של מקצועות תורניים שהיו בשימוש בימי חז"ל.